Månad: september 2019

Idag är en mycket speciell dag.

Idag är en mycket speciell dag. För 4 år sedan godkände bolagsverket  Sileo till företagsnamn. 🙏 Sileo, det latinska ordet för Omstart 🌷 att skaffa ett annat resultat i livet behöver oftast en eller flera Omstarter inom livskompetens sjösättas. Det kan vara personligt ansvar, beteede, bristande planering, ohälsa, samsjuklighet, socioekonomiskt utanförskap, smärta, fetma, psykisk ohälsa, eller att bli sjuk …

Idag är en mycket speciell dag. Läs mer »