5 Tips till Överviktsopererade

5 Tips inom Livsstilshälsa för överviktsopereade – Kroppen

Många vänder sig till oss som har genomgått Överviktstsoperation. Vi ger våra bästa tips inom Livsstilshälsa. Vi berätta om  Salutogenes förhållningssätt här  

  1. Det viktigaste av allt är att ta reda på VARFÖR . Vad var det som gjorde att du genomgick en behandlingen? Vad fanns i bägaren orsakerna de förändras ej pga överviktsoperation. De första 3 åren omstartsåren är jätteviktiga år att lära in nytt livsmönster inom livshjulets olika delar.
  2. Kroppen & knoppen. Flytta fokus från vågen, den kommer aldrig berätta för dig hur du mår på insidan. Stress är en av de största orsakerna till ohälsa. Lägg bort vågen för ditt bästa hållbara resultat. Ingen är sin vikt
  3. Sätt av tid för planering av livets alla delar. Många har missat att det tar längre tid att äta efter en överviktsoperation. Du vill ju inte äta dig till bristsjukdommar. Så sätt av tid för planering men framförallt ta reda på varför till fetman, finns samsjuklighet? Då behöver kosten anpassas för även dessa delar. Kan tex vara att du är överviktsopererad, lever med smärta som tex Fribromyalgi. Kostvalen och dess betydelse för hållbart resultat på både överviktsbehandlingen och fibromyalig. Det kan även förekomma psykisk ohälsa. Då kan kostplaneringen vara synnerligen viktig för bästa hållbara hälsa.
  4. Mät kroppen med måttband. Då ser du vad som händer. Muskler väger mer än fett lura dig inte med vågen.
  5. Inom sjukvården /dietister pratar mycket om deciliter mått. Vi utgår ifrån dygnsintaget av kost då kan man lägga bort stressen som många har. Du har då full koll på vad som behöver ätas över dagen och enkelt fördela det till ca 5-6 måltider. Vissa äter kanske 7-8 ggr/ dag. Lägg bort stressen planera kosten i god tid. Här kommer matsmarta lösningen in ta reda på allt som jag skriver om i boken Mellanmål på väg. Vem är du vart ska du? har du råd att kasta helt vanlig mat? Vad ger du för kost till barnen om det finns barn i familjen? Förändra familjehälsan är ett stort område för familjer som genomgått överviktsbehandling. Inkludera hela familjen, planera kosten genom en balanserad kost. Jag Mia arbetar med bla LCHQ sedan många år. En kost som passar alla.  Så enkelt det blir när hela familjen äter samma veckobuffé som den som genomgått överviktsbehandling

Genom Podcasten Sluta Banta – Börja Leva
sprider vi kunskap och erfarenheter. Missa inte att lyssna på Överviktsforskare Erik Hemmingsson vi har gjort 3 avsnitt om övervikt, boken Slutbantat och att leva som överviktsopererad Lyssna gärna här

 

  • Salutogent perspektiv handlar om pedagogik och ledarskap – Hälsopedagogik.
    – Det behövs daglig träning och fokus från – vad är orsaken till eländet jag lever i till – vad är det som gör att det trots allt fungerar i mitt liv.
    – Det är en kompetens i sig att träna sin medvetna hjärna att sätta fokus till det som fungerar och som jag kan ta stöd i för att orka fortsätta leda mig själv och andra till en ökad livsstilskomeptens.

För individuellt upplägg erbjuder jag Mia individanpassat program som överviktsopererade kan boka sig på genom telefonkonsultation. Bestäm dig för ett hälsofrämjande hållbart liv & boka med start från vecka 32 – Boka gör man på info@miaanemyr.se 

Mia är utbildad inom ACT, TA, Dipl,kostrådgivare, ISOdieten coach, Hälsoinspiratör, Alkoholrådgivare & har tidigare arbetat 16 år inom akutsjukvård.
Mia har gett ut böckerna Mellanmål på väg & Adrians Kalasbok naturligt gott

Företagets hemsida  Mia Ånemyr
Samarbetande företag hittar man här 

/Mia är även överviktsopererad sedan 25 år/