Anti jante!

  • Du är mer värd än du tror
  • Du skall tro att du duger
  • Du har helt unika förmågor
  • Du är en unik varelse
  • Du har all kunskap som du behöver
  • Du är jämlik alla människor
  • Du är av stor betydelse för andra
  • Du sprider glädje till människor
  • Du ger människor ett värde
  • Du kan förverkliga vad som helst
Jag har hittat mycket kraft i Anti-Jantelagen under mitt liv  på olika sätt. Det jag utsätts för nu tex gör att jag finner kraft i Ante-Janetlagen. Jag anser inte att man är vuxen när man svartmålar utan förklaring……..
 
Min förhoppning är att den kan stärka även dig.
– Ibland har jag känt att en del av de människor jag har haft runt mig förr hade en benägenhet att få mig stanna kvar där jag var. Det blev ju otryggt för andra när jag började förverkliga mina drömmar. Min målbild har jag ritat om eftersom jag nått flera av dem i mitt liv… 
 
Hur ser dina drömmar ut? 
För du är den viktigaste personen i ditt liv. Sluta jämföra dig med andra du är du det finns bara en av dig.
 
Varje disciplinerad ansträngning ger mångdubbel belöning”

Mat är så mycket mer än mätta magar Sluta Banta – Börja Leva ditt liv du med!
Sileo – Mia Ånemyr
Entreprenör
info@miaanemyr.se

 

Sileo friskvård – Livsstilsutbildningar – Sluta Banta Börja Leva podcasten – Böcker – Samarbeten/Erbjudanden & Konsulter – Neora E-handel baserad på medicinsk forskning på hjärncellnivå!