Det handlar Om DIG – inte vad jag äter

Frågorna är av spridda karraktär som kommer i telefon & mailen. Alla Frågor tas genom telefon, framförallt till er som kontaktar Sileo och har genomgått behandling mot sjukligfetma med kirurgi!

Vad jag äter –
är väl inte så intressant för det handlar Om DIG – Vad du/hen är villig att äta, göra & leva! Förändra ditt Mindset!
Om man äter enligt den näringslära som finns, väljer vilken Diet som kan vara bäst & vid eventuell samsjuklighet då kommer vikten minska OM den är en så kallad frisk övervikt. Finns samsjuklighet & sjuklig fetma kommer det utkristaliseras med tiden.
Räkna med att följa en strikt livsstilsplanering dagligen i minst 7 månader. Under den tiden lägger vi planen för att sedan hitta vägen fram . Hur man fortsätter underhålla den hälsa som växt fram livet ut.
Här jobbar vi med hälsa inifrån & ut. När hen älskar den hen ser i spegeln lika mycket som hen känner att det är viktigt att veta vad jag äter kommer hen se resultat i livet.
Självmedkänsla – älska sig själv innan hen kan älska sin nästa.
Med värme
Sileo
– Mia Ånemyr
Friskvårdsleverantör
Specialist inom
kost utan socker, Lifmap för hållbar hälsa spetskunskap inom Obesitas & Smärta, lever sedan 25 år som överviktsopererad & kronisk smärta/ https://miaanemyr.se/din-trygghet-vart-fokus/
Lyssna på Podden. läs i bloggens alla kategorier & prenumerera på Nyhetsbrevet. Då  kommer det rakt in i din mail.
Sluta Banta – Bärja Leva!