För vem lämpar sig ACT- Acceptance and Commitment Therapy

För vem lämpar sig ACT- Acceptance and Commitment Therapy

Citerar ACT helt enkelt skriven av Russ Harris, läkare, psykolog och en internationellt uppskattad föreläsare om ACT.

  • Varför är det så svårt att vara lycklig?
  • Varför lider människor?
  • Och vad kan vi rimligen göra åt det?
  • ACT – Acceptans and Commitment Therap, som en del av den så kallade tredje vågens beteendeterapi, som ger svar på dessa frågor.
  • Svar som förundrar hur vi ser på vad det är att vara människa, våra livsval, vägval i livet och hur vi kan förhålla oss till och behandla psykiskt lidande.

Syftet med ACT är att hjälpa människor att skapa rikt och meningsfullt liv – och att samtidigt acceptera den smärta som är en oundviklig del av att vara levande.

Vem lämpar sig ACT för?
ACT har utvärderats vetenskapligt och har visat sig ha god effekt vid många olika tillstånd som ångest, depression, tvångssyndrom, stress i arbetet, kronisk smärta, drogberoende men även för vikt problem. Sluta röka och vårda sin diabetes.

Har du genomgått överviktsbehandling med tex Gastric Bypass / Gastric Sleeve operation och upplever dig misslyckad kan ACT vara ett bra val av terapiform.

Under våren 2018 gick jag ACT utbildning på Humanova.
ACT verktyget används i viss del av verksamheten. Jag Mia lever ACT sedan många år. En av nycklarna till att leva ett rikt och meningsfullt liv tillsammans med de dagliga hindren jag skaffade mig tack vare 2 helt onödiga överviktsbehandlingar, ätstörningar sitter ej i magen. Att behandla bakomliggande orsaker är det allra viktigaste innan kniven sätts i kroppen!! Anledningen till att jag öppnade blogg 2009 att berätta hur det kan bli, samt att jag även berättar hur jag valde andra vägar fram i hälsofrämjande steg. Sluta Banta – Börja Leva skapa nytt Mindset. Träna tanken att göra andra val som sedan tränas in till goda rutiner, strukturer alla dagar i veckan. Så som jag visar i blid att jag gör det jag arbetar med!
När jag var färdig med mitt nya liv tog jag och varumärkesskyddade, i samband med namnbytet från Mia Olsson till  Lev DITT LIV Mia Ånemyr, mitt personliga varumärke. Om alla levde sitt liv skulle folkhälsan vara så gott som helt hälsofrämjande……..

Vad är ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Vill du läsa mer om ACT finns det på Svenska psykologiinstitutets hemsida ”Klicka här”

Enkel översättning av ACT ”Klicka här” 

Allt Gott &
Hjälp finns, jag erbjuder Hälsovägledande samtal enskilda alt längre upplägg ”Mer om dessa klicka här” !

Lev DITT LIV Mia Ånemyr

  • Mia är utbildad inom Acceptance and commitment, Transaktionsanalys, Dipl, kostrådgivare, ISOdieten coach, Hälsoinspiratör mot företag, Alkoholrådgivare Karolinska Institutet, Textilkunskap, Ekonomi/affärsutveckling, Networking & har tidigare arbetat 16 år inom akutsjukvård, Kirurgi, psykiatri & demens.
  • Som konsult inom privat obesitasvård mellan åren 2011-2018.
  • Mia har även specialistkunskaper inom Gastric Bypass/Gastric Sleeve behandlingar, självledarskap, friskvård & näringslära för målgruppen Bariatric Lifstyle samlat ”Klicka här” !

Företagets hemsida Mia Ånemyr Finns även på Linkedin ”Klicka här”

ACT- Acceptance and Commitment Therapy

Jag finns för dig med, hälsofrämjande samtal genom telefon eller zoom! Enstaka tider alt längre upplägg!