För vem lämpar sig ACT- Acceptance and Commitment Therapy

Vad är ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT en efftektiv metod. På det inre planet handlar ACT-terapi inte om att förändra tankar och känslor utan om att förändra förhållningssättet till de tankar, känslor och minnen man har.

Citerar ACT helt enkelt skriven av Russ Harris, läkare, psykolog och en internationellt uppskattad föreläsare om ACT.
Varför är det så svårt att vara lycklig?
Varför lider människor?
Och vad kan virimligen göra åt det?
ACT – Acceptans and Commitment Therap, som en del av den så kallade tredje vågens beteendeterapi, ger svar på dessa frågor.
Svar som förndrar hur vi ser på vad det är att vara människa, våra livsval och hur vi kan förhålla oss till och behandla psykiskt lidande.

Syftet med ACT är att hjälpa människor att skapa rikt och meningsfullt liv – och att samtidigt acceptera den smärta som är en oundvilig del av att vara levande.

Vem lämpar sig ACT för?
ACT har utvärderats vetenskapligt och har visat sig ha god effekt vid många olika tillstånd som ångest, depression, tvångssyndrom, stress i arbetet, kronisk smärta, drogberoende men även för viktprobelmatiken. Sluta röka och vårda sin diabetes. Har du genomgått överviktsoperation och upplever dig misslyckad kan ACT vara ett bra val av terapiform.

Enkel översättning av ACT  ”Klicka här”  

Jag använder ACT verktyg i viss del av verksamheten. Lever själv ACT sedan många år.
Under våren 2018 gick jag ACT på Humanova.

Vill du läsa mer om ACT finns det på Svenska psykologiinstitutets hemsida ”Klicka här”

Med värme
Mia Ånemyr
Hälsofrämjande samtal ”Klicka gärna här”