Generation pep – Hur skapar vi en jämlik hälsa

Generation pep – Hur skapar vi en jämlik hälsa

Att hälsan i Sverige inte är jämlik har flera studier kunnat visa. Var du växer upp, din utbildningsnivå och vilket kön du har kan påverka din framtida fysiska hälsa.

Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv. För att det ska bli verklighet måste vi se till så att hälsan i Sverige blir mer jämlik.

tillsammans med våra Peppare En Frisk GenerationBaraVanligChange the game ochCityidrott, samt Skandia, i seminariet ”Hur skapar vi en jämlik hälsa”

Alla kan göra något ingen kan göra allt!
Tillsammans för en bättre barnhälsa

Sileo – Mia Ånemyr
en stolt ambassadör i samverkan med Generaion pep
Här fnns bla inspirerande handböcker livet är kalas utan socker o vete
info@miaanemyr.se