Idag är en mycket speciell dag.

Idag är en mycket speciell dag. För 4 år sedan godkände bolagsverket  Sileo till företagsnamn.

🙏 Sileo, det latinska ordet för Omstart 🌷 att skaffa ett annat resultat i livet behöver oftast en eller flera Omstarter inom livskompetens sjösättas. Det kan vara personligt ansvar, beteede, bristande planering, ohälsa, samsjuklighet, socioekonomiskt utanförskap, smärta, fetma, psykisk ohälsa, eller att bli sjuk och fastna i systemet, myndigheter hur fungerar dessa?
F-kassan – Arbetsförmedlingen osv.

Jag älskar mitt arbete, arbetar med det jag brinner för. Att hjälpa andra till framgång inom Salutogenes förhållningssätt 🎊🎊🎊🎊 Många kontaktar oss för viktminskning, då brukar jag säga att vikten regleras genom att vi arbetar med ditt förhållningsätt till livet, alla val som görs och kan behöva göras till bättre val – Då minskar vikten om det finns övervikt och rörelseglädjen sätts in i livsplaneringen.

Företaget Sileo  utgår från https://miaanemyr.se 

Jag erbjuder – bla Livsstilsutbildningar – Sluta Banta – Börja Leva podcasten – Mellanmål på väg & Adrians Kalasbok natruligt gott, handböcker inom livskompetens, utan socker och gluten – samtalsstöd – Matplanering. Sileo erbjuder även en palett pågående samarbeten

#miaanemyr #entreprenör #sileo #företagare #friskvård #författare#föreläsningar #utbildningar #friskvårdsleverantör #forskning #kompetens#erfarenhet #mellanmålpåväg #adrianskalasboknaturligtgott#slutabantaborjaleva #slutabantabörjalevapodcast #sileoneora#levdittlivmiaanemyr #kylskåpsröj #varumärken #patentverket #weightloss#bariatriclife #veckoplanering

 

Sileo – Mia Ånemyr
info@miaanemyr.se

Även Överviktsopererad i 25 år erfarenhet som finns i företagets del för överviktsopererade – Välkomna