Kroppen & Knoppen artikel av Jonna Melin

Kroppen & knoppen en artikelserie i Hjälp till självhjälp.

Syftet med artikelserierna ”Hjälp till självhjälp” Kroppen – Knoppen.
Vikt är oerhört viktigt i sig men för en hälsosam hållbar livsstil kan fokus behöva flyttas fram till vem är jaget bortom vikten. Kroppen & Knoppen artikelserierna ett av det finaste vi alla kan göra och ge till andra. 
En artikeldel med 5 frågor fyllda med lika många fantastiska verktyg att lära mer av. Varsågod att ta del av  Kroppen & Knoppen artikel av Jonna Melin 

Kroppen & knoppen en artikelserie i Hjälp till självhjälp!

Frågar 1.
Vad är hälsa för dig?
Svar:  Att ha en balans i livet mellan mat och motion

Frågra 2.
På vilket sätt har viktminskningen påverkat din hälsa idag?
Svar:  Jag orkar mer och har fått en hälso livsstil

Fråga 3.
Har du tillräckliga kunskaper & motivation att fortsätta din hälsoutveckling? Om du svarar Ja, berätta om din kunskap. Om du svarar Nej, vad saknar du?
Svar: Ja det tycker jag. Har tagit stor hjälp av mitt gym för att komma vidare.

Fråga 4.
Har viktminskningen påverkat din dagliga fysiska aktivitetsnivå? Om Ja berätta hur, Om Nej berätta varför
Svar: Ja, har framför allt gått från att inte träna alls till att träna regelbundet flera gånger i veckan.

Fråga 5:
Hur fördelar du energi intaget över dagen?
Svar: frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och något litet på kvällen ibland.

Hur ”upplever” du din totala hälsa/välbefinnande i skala 1-5 Valfritt att svara på denna del

1 – Mycket dålig
2 – Dålig
3 – Varken/eller
4 – Bra X
5 – Mycket bra

Namn: Jonna Melin
Ålder: 34
Stort tack Jonna Melin . Jag ser fram emot att få följa dig på din framgångsväg den motiverar stort!
 https://miaanemyr.se/tjanster/