Kroppen & Knoppen Christina Strömberg´s artikel

Kroppen & knoppen en artikelserie i Hjälp till självhjälp.

Syftet med artikelserierna ”Hjälp till självhjälp” Kroppen – Knoppen.
Vikt är oerhört viktigt i sig men för en hälsosam hållbar livsstil kan fokus behöva flyttas fram till vem är jaget bortom vikten. Kroppen & Knoppen artikelserierna ett av det finaste vi alla kan göra och ge till andra. 
En artikeldel med 5 frågor fyllda med lika många fantastiska verktyg att lära mer av. Varsågod att ta del av  Kroppen & Knoppen Christina Strömberg´s artikel 

Kroppen & knoppen en artikelserie i Hjälp till självhjälp!

Frågar 1.
Vad är hälsa för dig?
Svar: Att må bra. Att jag når en vikt som inte gör mig sjuk

Frågra 2.
På vilket sätt har viktminskningen påverkat din hälsa idag?
Svar:  Bra. Det tråkiga är att åderbråck syns.

Fråga 3.
Har du tillräckliga kunskaper & motivation att fortsätta din hälsoutveckling? Om du svarar Ja, berätta om din kunskap. Om du svarar Nej, vad saknar du?
Svar:  Nej. Tycker tråkigt att jag inte efter några år inte får hjälp av sjukvården. När mina kunskaper inte räcker till.

Fråga 4.
Har viktminskningen påverkat din dagliga fysiska aktivitetsnivå? Om Ja berätta hur, Om Nej berätta varför
Svar: Jag kan och orkar träna. Har väl inte blivit så pigg som jag trodde. Men det beror på annan sjukdom.

Fråga 5:
Hur fördelar du energi intaget över dagen?
Svar: Frukost (mellis) Lunch (mellis) Middag. Och Något på kvällen () blir inte alltid av

Hur ”upplever” du din totala hälsa/välbefinnande i skala 1-5 Valfritt att svara på denna del

1 – Mycket dålig
2 – Dålig
3 – Varken/eller
4 – Bra x
5 – Mycket bra X

Namn: Christina
Ålder: 50 
Stort tack Christina  . Jag ser fram emot att få följa dig på din framgångsväg den motiverar stort!