Kroppen & Knoppen, motiveras med Ketty Nilsson

Kroppen & knoppen en artikelserie i Hjälp till självhjälp.

Syftet med artikelserierna ”Hjälp till självhjälp” Kroppen – Knoppen.
Vikt är oerhört viktigt i sig men för en hälsosam hållbar livsstil kan fokus behöva flyttas fram till vem är jaget bortom vikten. Kroppen & Knoppen artikelserierna ett av det finaste vi alla kan göra och ge till andra. 
En artikeldel med 5 frågor fyllda med lika många fantastiska verktyg att lära mer av. Varsågod att ta del av Artikeln & motiveras av Ketty Nilsson   

Kroppen & knoppen en artikelserie i Hjälp till självhjälp!

Frågar 1.
Vad är hälsa för dig?
Svar: Hälsa för mig är att få vara frisk, pigg ha orken att leva ett sunt och aktivt liv.

Frågra 2.
På vilket sätt har viktminskningen påverkat din hälsa idag?
Svar:  Piggare, aktivare mycket gladare Frisk har inte ont någonstans.

Fråga 3.
Har du tillräckliga kunskaper & motivation att fortsätta din hälsoutveckling? Om du svarar Ja, berätta om din kunskap. Om du svarar Nej, vad saknar du?
Svar:   Ja motivationen finns, har stöd från min make och barn vi samlas och lagar nyttig och bra mat. Kunskapen har jag verkligen och om det är något som jag undrar och har funderingar på så har jag många inspirationskällor.

Fråga 4.
Har viktminskningen påverkat din dagliga fysiska aktivitetsnivå? Om Ja berätta hur, Om Nej berätta varför
Svar:  Ja verkligen, så aktiv som jag är nu , samt pigg har jag inte varit på länge.
Jag är aktiv dagligen. Tränar på gym 3/vecka.

Fråga 5:
Hur fördelar du energi intaget över dagen?
Svar: Jag äter 6 gånger/dag
7:00 Frukost
10:00 mellanmål
12:30 lunch
15.00 mellanmål
18.00 middag sen ett litet kvällsmål vid 20.30

Hur ”upplever” du din totala hälsa/välbefinnande i skala 1-5 Valfritt att svara på denna del

1 – Mycket dålig
2 – Dålig
3 – Varken/eller
4 – Bra
5 – Mycket bra X

Namn: Ketty Nilsson
Ålder: 55 år
Stort tack Ketty Nilsson. Jag ser fram emot att få följa dig på din framgångsväg den motiverar stort!
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~