Obesitasdagen Obesitas & ätstörningar

Obesitasdagen Obesitas & ätstörningar! 

Svenska föreningen för Obesitas forskning & Svenska föreningen för obesitaskirurgi har årligen utbildningar i år handlar det om
Patienter med Obesitas & samtidig ätstörning
Hur många är de?
Hur hittar vi dem?
Vilken behandling ska vi erbjuda?
Det är frågeställningen från sjukvården.

Nedan en talande bild – storleken på godispåsar bara 1 av oerhört många saker som påverkar hur samhället lever idag.

Så glad att 2 så komplexa områden samverkar Obesitas och ätstörning!

Teknik gör det möjligt att medverka online. 

Just detta är kärnan till varför jag arbetar med det jag gör på det sätt jag gör utifrån hälsofrämjande perspektiv. Hälsans hälsa 🌷

Regelbundna måltider är nyckeln till det mesta i livet men oerhört bra att ta till i dessa områden. Övervikt fetma obesitas med samsjuklighet någon form av ätstörning…..
______
Handboken Mellanmål på väg kom ut 2014, 2015 den är ej unik för obesitas utan den innehåller 1 kapitel näringslära och många tips hur man på ett enkelt sätt kan börja planera för hållbar hälsofrämjande livsstil.
Sedan kom handboken Adrians Kalasbok Naturligt gott i den vill vi jag o mitt barnbarn visa att det går att göra det så många säger är omöjligt
Sedan gjorde jag tillsammans med mina kollegor utbildning i poddformat 32 avsnitt som vägleder o lika där för att göra det mer tillgängligt att lyssna utan att det ska kosta så den är helt kostnadsfri för all o alla.
Jag arbetar bla med Bariatric Lifestyle sedan 2006 utifrån hälsofrämjande perspektiv

 Sjukvård ~ Egenvård ~ Friskvård diagonalt ej var för sig – att hjälpa människor att växa i det friska. Holistiskt!

Det finns så mycket hjälp och stöd att läsa och lyssna i bloggen. När man är redo att arbetar med mig finns jag helt platsoberoende.

Även postoperativ 2 kirurgi behandlingar 1994, 2000 i onödan, då ätstörning satt i huvudet utvecklade Bulimi efter 1;a operation ja denna resa är en stor verktygslåda att lära sig ur

När kroppen blev för sjuk sa jag upp mig & några år senare redo att starta företag det gjorde jag 2006 o arbetar med lösningar för hållbar hälsa o livsstil med fokus på ekonomi, struktur & många vill gå ner i vikt vilket vi lägger åt sidan o fokuserar på hälsofrämjande vägar fram.

  • Mia Ånemyr – Mia är utbildad inom, Acceptance and commitment therapy, Transaktionsanalys (TA) Alkoholrådgivare Karolinska institutet, Hälsoinspiratör, Dipl, Kostrådgivare, ISOdieten coach, Entreprenörskap, Ekonomi/Löner, Textilkunskap, Företagsekonomi, Kvalitetssäkring enligt DySSSy-metoden/ Grundkurs i förhandlingsteknik & Författare till 3 Handböcker.
  • Även ansvarig utgivare av utbildningspodden vid namnet Sluta Banta – Börja Leva och har specialistkunskaper om obesitabehandlingar, Bariatric lifestyle,  självledarskap & hälsofrämjande livsstil, även Obesitas behandlad 2 ggr 1994 / 2000

#obesitas #ätstörning #hjälpfinns #entreprenör #expert #hälsofrämjande #gastricbypass #slutabantabörjaleva #Sileo #utbildning #föreläsningar