Okontrollerat ätande vägen till fetma

Lisbeth Stahre Medicine doktor i psykiatri har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet den 23/7-2018

Tack för 2 bra debattinlägg.
Stephan Rössner ”Varför händer inget när det gäller fetman?”
Lisbeth Stahre ”Vården blundar för att fetma kan botas med KBT

Känslomässigt – och okontrollerat ätande – leder till det överätande som orsakar fetma för många…….

Citerat 

”Vården blundar för att fetma kan botas med KBT”

En framgångsrik behandling av övervikt och fetma bör handla om annat än råd om kost och motion. Vi vet redan att detta inte fungerar. Däremot finns det studier som visar att psykologisk behandling hjälper, och den bör därför användas, skriver Lisbeth Stahre, medicine doktor i psykiatri.

ACT är en ytterliggare behandlingsväg att gå Tredjevågens KBT.

Överätande, känsloätande, matmissbruk, sockermissbruk mm SKA självklart behandlas oavsett vad som sedan sker i vägvalen. Det är så många som blivit felbehandlade med bla överviktskirurgi. Det är orsaken till fetman som BÖR hehandlas först inte efter ev överviktskirurgi. Fanns det kunskap här så skulle det se helt annorlunda ut. Frågorna hos läkaren, bör kompletteras med frågor kring psykisk ohälsa.

Det är synnerligen beklagligt att Sverige 2018 saknar kunskap i samanhanget. sjuklig övervikt, vägen därifrån och hur det blir varaktigt. Ska man lägga skattepengar på tex överviktsoperationer då SKA man också lägga pengar på psykologiska behandlingar. Att lägga plåster på såret är inte att behandla orsaken till såret..

Politiker,samhället, du & jag är ansvariga. Påverka kan alla göra. Vill du påverka tillsammans med mig så hör av dig.