Övervikt & fetma ökar bland gravida

Så här ser det ut i samhället övervikt och fetma ökar.
Att gå till VC och  få hjälp med hälsofrämjande problem  är ett problem att det är så bristfällitg.

Att skuldbelägga överviktiga och feta människor leder sällan till mer hälsa. Att arbeta förebyggande genom att förebygga ohälsa tror ju många ligger hos vården. Sjukvården botar symtomen vi behöver ta ett stort samlat grepp och se hela människan. VARFÖR till fetman!!!!!!
Arv och miljö, invanda beteenden….. grunden till det mesta.

Övervikt och fetma ökar – kostkunskap & Livskunskap är väl ämnen som skulle behöva in i skolprogrammet???? Varför inte starta där det går att förändra – Barnen är vår framtid.

Vi kan inte förändra genetiken på vuxna, men det går att jobbar framtidskopplat och förändra framtiden barnens framtid!

Många är så stressade idag att de knappt hinner leva, lurar sig själva att sen blir det mer tid på dygent
Vi har 24 timmar, våga var realistisk – Våga ta hjälp – våga se orsaken – våga ta steget – ingen har sagt att livet ska vara enklet att leva – våga göra det enkelt med kunskap & mod med planering för kost & livsstil skapas mer hälsa och mindre övervikt.

Rörelseglädje – Matkärlek – sjukvård – egenvård – friskvård här behöves samverkan!

Sileo
Mia Ånemyr
info@miaanemyr.se
Livsstilsentreprenör, föreläsare & författare