Övervikt kan öka risken för hjärtsvikt

Övervikt kan öka risken för hjärtsvikt

Nya pressmeddelanden, vikten av att det är viktigt vad samhället väger.

Studien är baserad på data från över 1,3 miljoner kvinnor. Forskarnas slutsats är att man redan vid BMI på 25, gränsen för övervikt, kan se en tydlig ökad risk för hjärtsvikt senare i livet. Vid svår fetma, BMI över 35, har risken fyrdubblats jämfört med normalviktiga.

Enligt samma pressmeddelande lever omkring 200 000 kvinnor i åldrarna 16-44 år med fetma i Sverige och den siffran fortsätter öka.

Hela inlägget finns i sin helhet HÄR, läsvärt och ta hjälp den finns. Det är aldrig försent att Sluta Banta – Börja Leva. Många vågar inte vända sig till sjukvården då det är rätt vanligt att läkaren direkt börjar tala om överviktsoperation som lösning. Lösning är att se hela människan, ställa frågor, lyssna och vägleda framåt, steg för steg. Utbildning inom livsstilshälsa är helt nödvändigt då det ser ut så här. 

Forskningen kring hjärt-kärlsjukdomar har gått framåt de senaste 20 åren, men när det gäller hjärtsvikt går det betydligt långsammare.

Studien använder sig av data från det svenska födelseregistret, där kvinnors vikt registrerats tidigt i en graviditet. En begränsning i forskningen, som är publicerad i European Journal of Preventive Cardiology, är att det saknas viktdata vid uppföljningen.