Övervikt och fetma ökar

Övervikt och fetma ökar i stort sett i alla åldrar och i hela landet, men skiljer sig mellan olika grupper och beroende på var i landet man bor.

Sjukvård – Eget ansvar  – Egenvård- Samverkan – Bygga broar mellan aktörer som arbetar med detta!
– Aktiviteter – Rörelseglädje – Matkärlek – 
Fredagsfys innan fredagsmys! 

Fetma får negativa konsekvenser både för individen och för samhället. Konsekvenserna består bland annat av försämrad livskvalitet, sjukdomar och förkortad livslängd. Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Kostar samhället 70 miljarder årligen

Folkhälsomyndigheten presenterade 2017 en rapport som angav att den samhällsekonomiska kostnaden för fetma uppskattas till 70 miljarder kronor varje år.

– Det är mycket som pekar på att vi skulle ha en fortsatt negativ utveckling om vi inte gör något åt det här, och Sverige är inte unikt

Hjälp finns!
Sileo
Mia Ånemyr
ansvarig på Sileo med bla
Sluta Banta -Börja Leva podcasten.
I den medverkar Beteendevetare & ätstörningsexpert Karolina Palmberg