Överviktsoperationer ingen genväg till hälsosamt liv

Överviktsoperation ingen genväg till hälsosamt liv! 
Denna artikel skrevs av Landstingspolitiker Ella Bohlin 4 juni, 2014. – Det är 8 år sedan detta skrevs. Att vi 8 år senare äntligen har fått politiker och samhället att inse hur komplext det är med fetma problematiken och samsjukligheten, känns ju i sig oerhört bra. Att det tom har satt ihop Nationella riktlinjer för vård av Obesitas. Frågorna är många, komplexa & berör idag hela samhället. 

Mötet med Ella Bohlin och Mia Ånemyr, se text nedan

Ella skriver…… Det är svårt att tro att kvinnan på bilderna från tidigit 1990-tal är samma människa som sitter framför mig och som utstrålar liv och positiv energi.

Har stämt möte med kostrådgivaren, coachen och författaren Mia Ånemyr och vi pratar om övervikt, hälsa, livsstil och överviktsoperationer som gastric bypass som bland annat utförs av Stockholms läns landsting.

Kirurgisk fetmabehandling har kommit att tiofaldigas bara på några år. I Sverige magopereras runt 10 000 patienter per år, själva operationen kostar mellan 70 000 och 120 000 kronor. En Gastric Byopass operation kan oftast genomföras med så kallad titthålskirurgi.

Mia är själv överviktsopererad 2 gånger – 1994 och år 2000. Efter lång tjänst inom Stockholms kommun sade hon upp sig och arbetar idag med kost och hälsa i egna företaget. 

Mia har stor kunskap om Gastric Bypass och andra överviktsoperationer varje dag tar hon emot frågor från patienter som antingen ska eller nyligen har genomgått en fetmaoperation.
Hon menar att landstingen är för dåliga på att informera patienter med fetma om dels behov av livsstilsförändringar och bakomliggande orsaker till problemen men också om riskerna för komplikationer.

Dit hör till exempel blödningar och proppar.

Det förekommer även läckage i magsäcken där ingreppet gjorts. Vidare är kunskaperna ganska dåliga kring åldrande patienter som genomgått tex gastric bypass.

I vissa fall är sondmatning enda utvägen. 

Mia menar att GBP operationer inte ska ses som någon genväg.
Fetma behandlas bäst med förändrad livsstil och stöd och hjälp med motivationen – vilket, enligt Mia borde ingå i sjukvårdens ansvar. Efter en operation finns brister i uppföljning och samtal med dietist ges inte i den utsräcklning som behövs.

Det är enkelt att instämma i detta. Givitvis finns det personer som inte lyckas gå ned i vikt och vars hälsa är i fara på grund av övervikten. Då är operation av magsäcken den bästa lösningen men vi som politiker måste också vara varsamma med skattemedel så att rätt personer får operationen.
Här är jag Ella övertygad om att vi kan bli bättre på att fånga upp människor som lider av övervikt som med rätt stöd själva kan finna kraften att vända sin situation.

Smörgåsen får ursäkta!
Jag fick också bläddra i hennes nya bok 
Mellanmål på väg en trevlig bok med fräscha och nyttiga recept för folk i farten och vill göra vardagen lite enklare. Perfekt för en politiker!

Stockholms läns landring har haft ett handlingsprogram utarbetatet av Häslo och sjukvårdsnämnden förvaltning för att förebygga och motverka övervikt och fetma i länet. Handlingsprogrammet sträckte sig mellan åren 2010-2013. http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Mat/Handlingsprogram%20%c3%b6vervikt%20och%20fetma%202010-2013.pdf 

Min ambition är att verka för ett nytt handlingsprogram för nästa mandatperiod.

Får jag väljarnas förtroende i valet så vill jag arbeta för att uppmärksamma dessa frågor i större utsträckning.

Sammanfattningsvis ett spännade möte som väckt nya tankar och ideér hos mig!

Ella Bohlin 4 Juni 2014!

23/5-2022 !
Nu har det gått 8 år, under åren har det vart en hel del politikermöten. 
Samma frågor men nu har det hänt något mycket spännande, jag & Karolina Palmberg blir kallad till Landstingshuset för att dela våra tankar med Politikerna i dessa frågor. Tacksam att bidra!
– Från mötet 23/5-2022 klicka här

Debattartkel VARFÖR heter det VIKTOPERATION? ”Finns här”

~~~~~~
Företaget
/Mia Ånemyr

Välkommen till vår kontaktdel med info vad vi erbjuder för tjänster, utbildningar & böcker mm ”Klicka här”