Personer med fetma identifieras nu som riskgrupp för covid-19

Personer med fetma identifieras nu som riskgrupp för covid-19

Citerat ur Socialstyrelsen ”Rapporterade data talar för att kraftig övervikt och fetma är en oberoende riskfaktor för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Den viktnivå som förekommer i rapporter är BMI 40 och däröver”, skriver Socialstyrelsen.

Förutom de riksfaktorer som redan tidigare har identifierats lägger man nu till bland annat

 • fetma
 • pågående cancer
 • nervsjukdomar som ALS, MS och Parkinson
 • och en kombination av fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.
 • Men personer över 70 år är fortfarande den främsta riskgruppen.
Vad kan du för stöd av oss?
 • Vi har satt in Onlinestödcovid19
  Måndagar & Torsdagar kl 10,00-10,30
  För dessa utsatta grupper
  #Fetma
  #Övervikt
  #Överviktsopererade med samsjuklighet
  #ätstörningar

Vilka vi är som erbjuder detta?
Karolina Palmberg Om Karolina & Mia Ånemyr Om Mia
Vi är utbildade inom Beteendevetenskap, ICF-coach, Yoga-instruktör, ACT, Alkoholrådgivare, Transaktionsanalys, ISODieten-coach, Hälsoinspiratör med lång erfarenhet att ta oss an människors oro.

Salutogen förhållningsätt mer om det här

Var rädd om dig!
Mia Ånemyr
Entreprenör & Författare inom Livsstilshälsa
Träffas enklast på telefon: 0706-204 206
Företagets mail är: info@miaanemyr.se