Podcast med Omstartskalender till hållbar livsstilshälsa

Har du startat ett hälsosammare liv – om och om igen – sett dig själv misslyckas av olika anledningar – om och om igen?
Då är detta något för dig!
Vi lägger bort kroppstänket och fokuserar på det som är viktigast och avgörande – Ditt mindset, din framgångsväg ditt liv! 

Vad innehåller Omstartsavsnitten?
Korta avsnitt inom livsstilhälsans områden,  stöd i att se vad som fungerar idag, inom vilka områden saknas kunskap? Till ett hälsofrämjande liv! Lyssna – Reflektera & börja Göra. Trampa nya vägar för nya resultat i ditt liv!