Salutogenes förhållningssätt

Salutogenes = hälsa hälsan & motsatsen är
Patogenes = orsak till ohälsa, sjukdom.

Men vad betyder Salutogenes Det betygder kort och gott hälsa hälsa och är motsatsen till Patogenes = orsak till ohälsa, sjukdom bota, lindra.
Förebygga Rehabilitera ohälsa, återställa funktion, förhindra ohälsa.

  • Salutogent perspektiv handlar om pedagogik och ledarskap – Hälsopedagogik.
    – Det behövs daglig träning och fokus från – vad är orsaken till eländet jag lever i till – vad är det som gör att det trots allt fungerar i mitt liv.
    – Det är en kompetens i sig att träna sin medvetna hjärna att sätta fokus till det som fungerar och som jag kan ta stöd i för att orka fortsätta leda mig själv och andra till en ökad livsstilskomeptens.
  • Hälsan tar vi för givet, tills vi tappat den hälsan är en resurs för att vi ska orka leva det liv vi önskar utifrånvåra förutsättningar. ”Lev ditt liv”
  • En människa som blivit sjuk har bara en önskan att bli så frisk som möjligt.
  • En människa som varje dag gör det som stödjer sig själv i en hälsofrämjane riktning får energi och ork till ett levande liv..,

Sjukvården kan bota , lindra men att bibehålla och främja hälsan är en annan kompetens = Salutogent = Livstilsutbildning

Den ohälsa vi har i dagens samhälle är livsstilsOhälsa, den ”botas” med livsstilskompetens och beteende förändring.

Det var Aaron Antonovsky som myntade begreppet om ett salutogent perspektiv. Han forskade mycket om social stress och hur det påverkar människan på olika sätt. Aaron började forska om hur och varför människor blir sjuka av stress. Han ville se hur människor behåller sin 
hälsa trots påfrestningar….

Jag besitter livsstilskompetens  om jag medvetet väljer en attityd och grundläggande värdering där jag..? 

Välkomna till
Sileo
– Mia Ånemyr
Kost & Livsstilförändring till hållbart hälsofrämjand liv.
Vi på miaanemyr.se finns på info@miaanemyr.se 

Vi erbjuder många verktyg kostnadsfritt finns vår podcast, nyhetsbrev & hela bloggen

Vilka vi på miaanemyr.se är och vad vi erbjuder kan man läsa om i bloggens del Hälsofrämjande samarbeten & samarbeten

Vi arbetar med livskompetens livshjulets alla delar – utbildning – föreläsningar – böcker – företag – privatpersoner – organisationer