Samsjuklighet

Samsjuklighet – varför är det bra att ta med i frågeställningar som Varför Överviktig, varför JOJObantare, varför är livet som det är. Vad kan det finnas för orsak/orsaker?
Värt att ta reda på om det finns – Samsjuklighet – vid beroende och missbruks är det inte helt ovanligt att detta finns.

Varför ställer man inte dessa frågor tydligare inför bla behandling av sjuklig övervikt med Kirurgi?
Det har jag vänt och vridit på i många år. Vart hos landstingspolitiker, kliniker som utför överviktsoperation och ställt denna fråga. De har då tittat på mig som jag kom från en planer bortom horisonten.

Självklart ska man ta reda på varför. För i varför finns vägen fram. Att behandla bakomliggande orsaker är rätt nödvändigt. Förr eller senare kommer den dagen man behöver göra det.

VAD är samsjuklighet? 

Samsjuklighet –
innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Samsjuklighet är mycket vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem.
Till de neuropsykiatriska diagnoserna –
räknas ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom. Ibland inräknas även tvångssyndrom som enneuropsykiatrisk diagnos.

Att leva med långvarig smärta påverkar hela livet och allt behöver inluderas. Även den socioekonomiska tillstånden påverkar livets resa.

Våga ta denna diskussion med sjukvården – Varför frågor är så viktiga.

Många som har genomgått Överviktskirurgi kontaktar mig Mia och är helt förtvivlade. De får inte det stöd de behöver av sjukvården, de kan inte sätta ihop Livsstilsplaner med kost som gör att ett liv med smärta, tillsammans med ett liv med överviktskirurgi sätts ihop i kostplaneringen. Det finns näringslära efter överviktskirurgi, så sätter man det till en kost anpassad för ett liv med smärta + neuropsykiatriska diagnoserna.
Här är det intressant. Under de år jag arbetat med detta har jag tillsammans med mina klienter märkt hur kosten så väl påverkar hur medicineringen fungerer så mycket bättre med en kostplanering / livsstilshälsa. Balans är så viktig. Mindre stress och mer närhet, kunskap & stöd är viktigt.

Hur tarmen tar upp det som kroppen får i sig påverkar hur individen mår. Det är tufft nog att få detta efter genomförd överviktsbehandling. Skulle det vara en bättre utredning före skulle detta hittas före överviktsoperationen.

Samsjuklighet är ett stort område. Inom missbruk och beroendevården är den större än inom obesitas världen.

Jag lever själv med smärta som kom av komplikationerna som kom i kapp eftersom vi inte tog reda på varför till min sjukliga fetma. Med de ätstörningar som jag levde med skulle jag ej ha fått genomgått överviktskirurgi idag. Det blev ett liv med kroniks smärta i jakten på den smala lyckan.
Ett liv jag ej vill vara utan sedan jag fann min framgångsväg. Så jag kan stödja andra att finna sina hem och sin framgångsväg!

Med värme!

Sileo
Mia Ånemyr
Kontakt HÄR

Lyssna gärna på podcasten Sluta Banta – Börja Leva 

Mia är utbildad inom ACT, TA, Dipl,kostrådgivare, ISOdieten coach, Hälsoinspiratör, Alkoholrådgivare & har tidigare arbetat 16 år inom akutsjukvård.
Mia har gett ut böckerna Mellanmål på väg & Adrians Kalasbok naturligt gott