Sockerfällan – Avsnitt 7 Sluta Banta – Börja Leva

Sockerfällan – Avsnitt 7 Sluta Banta – Börja Leva
Tro inte på allt din hjärna berättar för dig! Att hitta till ett välmående, tilltro till din egna kapacitet att läka det som behöver läkning är lättare sagt än gjort. Det finns olika sätt  att nå normalvikt och ett regelbundet ätande.
En del i detta är att genom fakta ta reda på vad kroppen behöver och när= regelbundet ätande och vad du ska äta beror på vad du vill uppnå i ditt liv.  I dagens avsnitt finns Karolina Palmberg Beteendevetare med lång erfarenhet av ätstörningar. Sockerberoende mm.
Sockerfällan – Avsnitt 7 Sluta Banta – Börja Leva

Det är stor skillnad på att ha en kropp som ska användas för styrkelyft än en kropp för långdistanslöpning. 
kroppen behöver kolhydrater, fett och proeteiner, mineraler och vitaminer för att optimalt fungera och för att hitta en bra balans behöve rdu prova dig fram vad som fungerar vid de olika måltiderna: hur mycket och vilka produkter. 
I Compassion modellen utgår vi att vi behöver förstå vår hjärna, inse att mat är energi och att vi behöver omformulera våra tankar och inom ACT modellen är en nyckel att välja och att i detta fall välja vilka kolhydrater vilket fett och vilka proteiner som ska ätas vid vilket tillfälle. 
Innan du gör något annat så behöver du kartlägga ditt ätbeteende vilket är avgörande. 
Att sträva efter ett regelbundet ätande är grunden i att leva ett välmående liv.  och för att nå dit kan du använda dig av mindful eating som ett verktyg:

handlar om att lyssna till sin kropp och förstå vilka behov den har. Grunden är mindfulness med upplevelsebaserade övningar och kroppsmedvetenhet. Mindful eating är glädje och njutning, utmaningar, insikter och förändring. Att du förstår sambandet mellan mat och hälsa och om kopplingen mellan matvanor, tankar, känslor och impulser.

Det handlar också om att känna medkänsla, compassion, med oss själva, när det inte är som vi vill, när vi reagerar istället agera och gör omedvetna val. Ett litet steg kan ge en stor förändring. Du börjar precis där du är just nu. 

Det finns mycket forskning om mindfulness positiva hälso­effekter på stress, smärta, ångest, nedstämdhet och ätstörningar. Det är mer än trettio år sedan mindfulnessträning som stress­hantering introducerades i väst av den amerikanske professorn Jon Kabat-Zinn.

Mindful eating bygger på mindfulness och handlar om att bli medveten om kroppen, tankar, känslor och impulser. Du lär dig lyssna till vad kroppen säger och blir mer medveten om hur mat och ätande påverkar dig. Du tränar att förstå när, var och hur du äter. Vad som triggar dig. Hur vanor styr dig och hur du kan bryta ovanor. Du övar att minska stress och känsloätande och njuta mer av mat.   

Så här kan du ta dig an ett sockerberoende som handlar om att skapar positiva beteendeförändrigar ! 

Sluta Banta – Börja Leva startade med en 31 avsnitt i Omstartskalendern här 

 

Vi finns för dig

Karolina & Mia

/ Mia Ånemyr
På Sileo
– Mia Ånemyr
Entreprenör inom livsstilshälsa
info@miaanemyr.se