Stigmatiseringen i FB forum ökar ohälsan

Fler och fler kommer fram till denna slutsats, nu även forskare vi Högskolan i Gävle. Det skapas och byggs upp vanföreställningar….

Jag anser att det är oerhört vikigt att alla verkligen inser hur vansinne detta är. Samhället har stora svårigheter med framförallt övervikt då är det ju ännu ännu viktigare att berätta öppet hur verkligheten är. Allas verklighet.
Ofta ställs frågor och det är inte helt ovanligt att svaren som ges i dessa forum ej är svar på frågan som ställs utan ”Upplevelsebaserade svar från den som svarar” det är 2 helt olika saker…..

Upplevelsebaserade svar är sanningen för den som skriver dock kan det vara långt till sanningen...
Alla kan berätta sin upplevelse. Alla kan ta reda på fakta. Jag har skrivit det förr och jag har sagt det på många föreläsningar / utbildningar.

Lämna slutna FB rum om du vill växa i hälsan… Berätta öppet att du valt den väg du väljer. Så länge det är en behandling som bekostas till stor del av skattepengar….. är det ju konstigt att fokus till så stor del endast handlar om yta. vilken operationsmetod, vad startvikten var & nuvarande vikt…. Var är hälsotänket? Var är peppingen till den mentala resan?
Dax att aggera från alla håll. Läs gärna debattinlägg… Fel val på namn på behandlingen kansek? Viktoperation vs fetmabehandling? 

Så mycket skit jag har fått för jag har skriv ÖPPET,  när jag väl öppnade slutet forum för att öka kunskapen blev överviktsopererade provocerad.. attityden berättar mycket om många som lägger livet i sjukvårdens händer och har svårt att se skillnaden på sjukvårdande behandling & salutogen att föreygga ohälsa….

Här behövs behandlingsprogram som höftledspatienter får, avtal att skriva under så varje individ har tagit del av information kring sjukvård / friskvård/ eget ansvar. Hur vill jaget må om 1 år, 3 år & 5 år? vad är realistiskt för varje individ? 
Sluta Tro. Att lägga om en kost & livsstil och kompetensträna för en hållbar hälsosam livsstil är vad det handlar om. Sjukdom ska behandlas. Stigmatiseringen är katastrofal.
Att så många som minskar i vikt dagligen kan idiotförklara överviktiga. Skärpning. Våga göra det du behöver, har man inte tagit reda på orsaken till övervikten och behandlat den är det aldrig för sent att ta det steget och börja leva…. Säng ut vägen, målet är livet, gör livets resa värt att leva idag , i morgon osv. Hur du bör äta och leva är helt och hållet styrt av orsaken till din fetma!

Läs Vården behöver lära sig hantera orealistiska förväntningar på överviktiga

Sluta Banta – Börja Leva! ditt liv.
Det handlar inte om yta det handlar om att rädda liv som hittar vägen att leva sitt liv.

Hälsolverantör, debattör & författare
Mia Ånemyr
info@miaanemyr.se