Tjänster

Tjänster & Produkter Vi erbjuder utbildningar & rådgivning inom områdena hälsofrämjande livsstilshälsa, livsstilsplanering hållbart liv & friskvård! Handledning till företag som arbetar med Obesitas individer. Platsoberoende! I digitala mötesrum, fejstajm & telefon. Med andra ord, har det ingen betydelse vart i världen man är. Vi arbetar online sedan 2009! Kort om Mia som driver företaget … Fortsätt läsa Tjänster