Ur Pepprapporten 2019 barn & ungas hälsa!

Ur Pepprapporten 2019 barn & ungas hälsa!
Nu sätter vi barn och ungas hälsa på agendan! Generation pep släppte rapporten den 3/4-19
Rapporten är väldigt fin, tydlig, underlaget är 11 000 barn & unga, med vårdnadshavare.

Bakom undersökningen står Generation Pep, med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

I Pep-rapporten 2019 kan vi bland annat ta del av:

  • Flickor rör sig mindre än pojkar och tonåringar mindre än yngre barn.
  • Endast fyra av tio barn har angett att de äter grönsaker varje dag.
  • En fjärdedel av barnen uppger att de endast har idrottsundervisning en gång i veckan.
  • Mer än var femte 7-9 åring sitter tre timmar eller mer framför skärm varje dag utanför lektionstid.
  • Barn till aktiva föräldrar rör sig mera.
  • Att hälsan i Sverige inte är jämlik och att socioekonomi, ålder och kön inverkar på barn och ungas hälsa.

Det som blir väldigt tydligt är att vi står inför enorma utmaningar att förändra denna situaion.
Konsekvenser för ohälsosamma kostval och inaktivitet i rörelemönster drabbar hela samhället. Kostnaderna är enorma.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något:
Läs hela rapporten  det kan vara en bra början, att se siffrorna Hela rapporten finns här

Ta del av data i undersökningen här

Dela gärna vidare så fler kan ta del av rapporten!

Generation pep medverkar även  i Sluta Bana -Börja Leva podcasten