Vad väntar du på?

Lev i nuet, vänta inte till i morgon plocka livets rosor idag!
– Pierre de Ronsard

Vad väntar du på? mer tid? Låt dig inte luras att det blir lugnare sen. Ska bara, Kanske, prova, alla dessa ord leder dig endast i en rondell. Det är hur du tar det som skapar utrymme i livet.

Sätt ner din fot & gör det du behöver. Men se till att ta reda på VARFÖR du önskar en förändring. I VARFÖR finns HUR förändringen skapas….. steg för steg!

https://miaanemyr.se/

Oavsett vad du önskar förändra så skapar vi ett nytt Mindsett för dig.

Mer tid & pengar
Hållbar hälsa
Bättre kostval
Viktminskning, här är det synnerligen viktigt att ta reda på VARFÖR övervikt. I varför finns hur vi tar dig igenom det du kan behöva för att finna en hållbar livsstil.

I Varför finns hur i allt. När du går in i en affär behöver du veta varförför du väljer att gå en annan väg i affären. För handlaren säljer det kunden köper. Du är den som kan ändra på handlarens utbud genom att göra andra VAL – för ditt Varför!

Tankar från köket en fredagmorgon i november..

Sol /Mia
Vi ses /hörs
info@miaanemyr.se

Du har nyckeln jag kan hjälpa dig hitta din dörr