Varför blir så många sjuk, all kompetens finns?

Varför blir så många sjuk, all kompetens finns?
– Det sitter Ej i vikten, det sitter I knoppen, arv , miljö, trauma, samsjuklighet, finne inga Quix Fix – livet en gåva värd att förvalta! Ingen är sin vikt 💗

🔑Mias resa från frisk fet till sjuk fetmabehandlad, med outredd Varför fet? Höll på att kosta Mias liv och barnen sin mamma.

🔑Under Pandemin har det vart mycket online, bjuder nu även åter igen till möjligheter att boka live igen.

”Från sjuk anställd till frisk företagare”

🔑Alla kan arbetar när man utgår ifrån individens förutsättningar.
Hur flytta fokus från sjuk till frisk?

🔑Föreläsningen, workshops till företag & myndigheter som arbetar med arbetsinriktad rehab.

❎Information, pris offereras ✅

🔑 Driv livet som ett företag! Mia sa upp sig för att skapa sitt bästa jag, och hjälper andra till sin framgångsväg
🔑 det handlar EJ om vikt, det handlar om insidan.

🔑Byxorna & Mia Olsson finns med.

✅I rollspel med ”hon” som arbetar i företag. Som bytt ut allt utom personnummer.
Namnet Mia Ånemyr sjösattes 2013 då var nya identiteten redo att klippa navelsträngen.
/Bilden tidningen mitti 2014/

I media har Mia delat generöst genom åren att det handlar om så mycket mer, samt att vuxna har ansvar. Att be om hjälp är det bästa som individer kan göra. Det är inget som löser sig, det behövs kunskap inom olika kategorier till hållbar livsstil 🔑

Tips din arbetsgivare att detta finns. Friskvård , självledarskap. Sol Mia Ånemyr

🌿⭐🌿⭐🌿 www.miaanemyr.se/kontakt/

 

.
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#smärtasynsinte #författare #marknadsföring #onlinebusiness #ekonomi #obesitas #fetma #pepp #identitet #transaktionsanalys #act #tillit #gastricbypass #gastricsleeve #folkhälsa
#jobbahemifrån #utbildningar #rådgivning
#självledarskap #act #kunskap #planering