Vi lämnar våran oro till landstingspolitiker i Stockholm

Vi är oroliga, över situationen i Stockholms län ang övervikt, ätstörningar & eftervård av fetma behandlade med kirurgi.

Denna oro som vi har haft länge har adekvat förändrats under våren 2022 till ännu mera oro. Vi har nu tagit vårt ansvar vid flera tillfällen under våren och mött politiker. Delat vår oro & berättat hur det ser ut dagligen i våra liv som företagare med våra kompetenser.

Att sitta på kammaren och behålla informationen våre i våran verklighet att ej vara ärliga.

Den 20/6-22 var vi återigen på Landstingshuset. Ett riktigt bra möte med Sandra Ivanović med kollega.

Vilka vi är! 
Karolina Palmberg – Beteendevetare /  yoga lärare,  Coach och  ätstörningsexpert. 
Jag Mia Ånemyr  
specialistkunskaper om obesitasoperationer, friskvård och självledarskap. ISOdieten coach / Dipl, Kostrådgivare /Hälsoinspiratör, Alkoholrådgivare / Transaktionsanalys, ACT & Entreprenörskap/Textilkunskap/Företagsekonomi/ Kvalitetssäkring enligt DySSSy-metoden/ Grundkurs i förhandlingsteknik & Författare till 3 handböcker & Har tidigare arbetat 16 år inom akutsjukvård Kirurgi, psykiatri vård i livets slutskede.

Det har nu varit en lång tid med pandemin som bidragit till ökad ohälsa. Sen kommer det ett krig vi ej kunde ana hur det påverkar hela världen.

Sen kommer Socialstyrelsen med de första nationella riktlinjerna för fetmavård den 28/4-2022. 14 dagar tidigare stänger Hälsa oberoende av storlek förkortat till HOBS sin Stockholms avdelning. Utan hänvisning till annat ställe……

När det hade gått några veckor & jag Mia inte kunde förstå vad är det som händer. Telefon går varm, människor ringer och har fågor som om det var 1177 jag arbetade från med rådgivning. Satte jag mig ner och började rita en karta….

Då blev det tydligt, jag började också ställa frågor till dem som kontaktar oss. Vad är det som gjort att du vänder dig hit med dessa frågor? 
Svaren från alla Det finns INGEN stans att vända sig, jag behöver hjälp NU!
Vad behöver du hjälp med? 
Att veta mer om dig Mia, ökat i vikt behöver banta, mat vad ska jag äta.  Det är så dyrt att äta kan du hälpa mig…. CA 85 % av dem som kontaktar företaget Mia Ånemyr är fetma ehandlade med Kirurgi!!!

Till Karolina har det ökat radikalt med hjälp kring ätstörningar…

  •  20-25 % av dem som står i kö för fetmakirurgi har outredd ätstörning
  • hur ser LSS stödet ut och hur kommer alla fetmabehandlade att kunna tas om hand av äldreomsorgen
  • idag finns ca 150 000 fetmabehandlade i Sverige, räkna då in familjemedlemmar , kollegor , närstående mm vad många som blir involverade. 
  • Varför heter det Viktoperation, när det är behandling mot sjukdom/ar 
  • Ska våra skattemdelel vara en del av VIKT hetsen som är outredda ätstörningar till 20-25 % ???? 
  • Barnfetman i Stockholom, ca 5 000 4 åringar idag. Dessa föräldrar behöver någon att prata med utan att fokusera på BMI
  • Bemötande i vården, samhället är katastrofalt – Här har alla ansvar att sluta prata VIKT, BMI och lägg ej upp bilder i sociala medier med fokus på utsidan. Det leder till fler sjuka

Realistiskt är detta bra att det händer, framförallt har samhället nu insett att det är probelm.

– För 8 år sedan besökte både jag i min företagsroll även författaredelen Landstinget politiker och vi var tillsammans Karolina och jag. Dessa 8 år har nu gått. Vi har samma frågor. Men nu är det så tydligt att det är  problem.

 Tack vare pandemin, kriget & allt det medfört ser hela samhället detta NU! 
Inget ont som ej har något gott med sig.

För att bemöta dennan storm av frågor valde jag Mia att gå ut med Öppet brev till samhället samt att besvara de 10 mest ställda frågorna även Öppet i inlägg i bloggen

Topp 10 frågor & öppet brev finns förpackat klickar ”HÄR” 

Fårgorna är tydlig. Människor vill veta vem jag Mia är, vad jag arbetar med, viktökning efter fetma kirurgi, vad f a n ska man äta, hur ska pengarna räcka & B12 injektioner, om operationer – Ja kort o gott väldigt mycket vård frågor! 

här på företagets hemsida finns kontakta delen. Den hålls uppdaterad med var man kan få hjälp med här. Samt tjänster och produkter.

Bloggen finns för saklig informatin, inspiration & är indelad i kategorier. Spridda skurar då vi har många klienter som har NPF familjer, vi har många som är fetmabehandlade. 

i Utbildningspodden är allt gratis, bara din tid att lyssna på oss. Dag för dag steg för steg. Den blir man aldrig klar med. Då det handlar om livets resa hur det blir hållbart utifrån samsjuklighet. 

Vad behöver du hjälp med just nu? 
Mail o berätta på info@miaanemyr.se så tar vi det därifrån.

Hjälp finns
/Företaget Mia Ånemyr

Vi erbjuder olika utbildningar & produkter inom Livsstilshälsa. Välkommen att ”Klicka här”